بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


پیام رئیس همایش:

آمارها نشان می دهد که ترانزیت و حمل و نقل به واسطه نقش زیربنایی در تجارت، از اجزای اصلی اقتصاد جهانی به شمار می رود به نحوی که سهم قابل توجهی از درآمد کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته از این محل حاصل می گردد. موقعیت استراتژیک و ژئوپولوتیک ایران نیز از زمان های دور، این کشور را به عنوان معبر امنی برای تجارت تبدیل کرده است. درحال حاضر ایران یکی از مهمترین و با صرفه ترین کشورها در مسیر کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب می باشد که بهره مندی از این مزیت و حرکت در جهت توسعه پایدار، با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها امکان پذیر خواهد بود. برنامه ریزی دقیق در جهت تحقق اهداف توسعه ای کشور و افزایش درآمد حاصله در حوزه حمل و نقل و ترانزیت مستلزم شناخت وضعیت موجود، ازجمله تنگناها و مشکلات، بررسی پتانسیل ها، مزیت ها و مزایا و بهبود آنها می باشد. لذا در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص اقتصاد مقاومتی و نیز توجه دولت در برنامه ششم توسعه به صنعت حمل و نقل به منظور تبیین حمایت های ویژه برای بهبود زیرساخت ها، در راستای ایجاد توسعه پایدار می بایست برای ارتقاء ترانزیت و حمل و نقل بین المللی کشور اهمیت ویژه ای قائل شد. نقش ترانزیت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در توسعه کشورها غیر قابل کتمان است تا جائیکه درامدهای حاصل از ترانزیت و حمل و نقل را می توان جایگزین مناسبی برای بخشی از درآمدهای نفتی عنوان نمود و موثر دانست. برنامه های توسعه ای کشور مبنی بر افزایش ظرفیت بنادر از 200 میلیون تن به 215 میلیون تن از جمله برنامه توسعه مکران و نیز نقش کریدور داخلی کشور به عنوان یکی از مهم ترین و حیاتی ترین کریدورها در سواحل جنوبی، مندرج در طرح جامع حمل و نقل، یکی از برنامه های مهم در ارتقاء وضعیت حمل و نقل دریایی و داخلی کشور محسوب می شود. ولی از طرف دیگر ترانزیت، عدم ثبات قوانین و مقررات، تعدد متولیان و مراجع تصمیم گیری، کمبود بنادر خشک و پایین بودن میزان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله چالش هایی است که امیدواریم با پرداختن به آنها و شفاف سازی قوانین در این زمینه ها به حل معضلات و مشکلات پیش روی صنعت حمل و نقل کمک شایانی صورت گیرد. لذا با عنایت به نیم قرن سوابق علمی و تخصصی شرکت تایدواترخاورمیانه و همچنین تجربه میزبانی هفدهمین همایش ارگان های دریایی بر آن شدیم که با برگزاری بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور در روزهای 10 و 11 بهمن 96 در بندر چابهار و با شعار توسعه حمل و نقل دریایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، گامی در جهت تحقق اهداف استراتژیک و کلان کشور در حوزه ی دریایی برداریم . امید است با میزبانی تمامی صاحبنظران و متخصصین صنعت بندر و دریا ، در جهت تشریک مساعی و هماهنگی و همکاری بیشتر ارگان ها و سازمان های دریایی بیش از پیش موثر باشیم. انشالله.

مهدی اعتصام                             


           مدیر عامل شرکت تایدواترخاورمیانه                   

ورئیس بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور