بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


ارتباط با دبیرخانه همایش

آدرس: تهران ـ خیابان وزراء ـ پلاک 84 ـ طبقه سوم ، صندوق پستی: 14155-1873

تلفکس: 88708911 و 88719411

Web:www.25ccmo.org

info@25ccmo.org