بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


ایاب و ذهاب مهمانان همایش

با عنایت به برگزاری همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور در تاریخ 10 الی 11 بهمن ماه سال جاری و همچنین محدودیت های وسایط نقلیه در ترانسفر مهمانان محترم از فرودگاه به هتلهای محل اقامت ، هتل به سالن اجلاس و برعکس ، جهت ارائه خدمات شایسته و رفاه حال مهمانان عزیز ، مسئولین برگزاری همایش بر آن شدند تا با در اختیار گرفتن تعداد مکفی اتوبوسهای VIP نسبت به ترانسفر مهمانان محترم به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- ترانسفر مهمانان از فرودگاه چابهار به هتلهای محل اقامت در روز دوشنبه مورخ 1396/11/09 ( فاصله تقریبی حدود 45 کیلومتر)

2- ترانسفر مهمانان از هتلهای محل اقامت به بازار و اماکن سیاحتی داخل شهر

3- ترانسفر مهمانان از هتلهای محل اقامت به سالن اجلاس و برعکس در روز های 10 و 11 بهمن ماه (فاصله تقریبی حدود 15 کیلومتر)

4- ترانسفر مهمانان از هتلهای محل اقامت و سالن اجلاس در روز چهارشنبه مورخ 1396/11/11 جهت بازدید از بندر شهید بهشتی و طرح های توسعه (فاصله تقریبی حدود 30 کیلومتر)

5- ترانسفر مهمانان از هتلهای محل اقامت در روز چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 11 و 12 بهمن ماه به فرودگاه چابهار ( فاصله تقریبی حدود 45 کیلومتر)