بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


پنل های تخصصی بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

همایش در سه پنل تخصصی و در محورهای ذیل در روزهای 10 و 11 بهمن ماه 96 برگزار می گردد :

1- توسعه حمل و نقل دریایی : ایمنی و امنیت دریانوردی

مسئولیت پنل با معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت سازمان شیلات ، نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفتکش ، سازمان محیط زیست ، اتحادیه مالکان کشتی ایران ، انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران

2- لجستیک بندری و نقش بخش خصوصی در توسعه دریایی کشور

مسئولیت پنل با معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت اتحادیه مالکان کشتی ، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ، انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران ، شرکت تایدواتر و سایر شرکتهای خدمات دریایی و بندری به دعوت رئیس پنل

3- حفظ محیط زیست دریایی اساس توسعه پایدار

مسئولیت پنل با سازمان محیط زیست کشور و دبیری اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت پژوهشگاه اقیانوس شناسی ، سازمان شیلات و سایر ارگانها و موسسات نظیر رده بندی و شرکتهای کشتیرانی