بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


زمان و محل برگزاری
پس از برگزاری نشست دبیرخانه دائمی هماهنگی ارگانهای دریایی کشور در تاریخ 15 دی ماه 1395 و تائید شورای عالی مدیران صنایع دریایی کشور ، بندر چابهار به عنوان محل برگزاری بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور انتخاب گردید و مقرر شد شرکت تایدواترخاورمیانه با سابقه نیم قرن تجربه در امور دریایی و بندری و همچنین میزبان هفدهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی ، در مرکز همایشهای صدا و سیما درمنطقه زیبا کنار بندر انزلی ، مورخ 22و23 اردیبهشت ماه سال 1388 ، عهده دار برگزاری بیست و پنجمین دوره این همایش گردد . لذا طبق نظر و تائید شورای عالی مدیران صنایع دریایی و همچنین دبیر خانه دائمی هماهنگی ارگان های دریایی کشور ، این همایش به میزبانی شرکت تایدواتر خاورمیانه برگزار می گردد

زمان برگزاری همایش: سه شنبه 10 لغایت چهارشنبه 11 بهمن ماه 1396

مکان برگزاری همایش : سالن بین المللی همایشهای منطقه آزاد چابهار

هتلهای محل استقرار: هتل لیپار چابهار - هتل فردوس چابهار

نمایی از سالن بین المللی همایشهای منطقه آزاد چابهار

نمایی از هتلهای محل اقامت