بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


هزینه های شرکت در همایش

هزینه های ثبت نام شامل حضور در همایش، کارگاههای آموزشی و پنل های تخصصی، هدایا،‌کتب و سی دی های مربوطه، پذیرایی بین جلسات، ناهار، ترانسفر داخلی ، بازدیدها در روزهای همایش به شرح ذیل می باشد:

1ـ ثبت نام تا تاریخ 1396/10/30 ، به ازاء هر نفر 000ر700ر6 ریال

2ـ ثبت نام از تاریخ 1396/10/30 لغایت 1396/11/08 به ازاء هر نفر 000ر200ر7 ریال

شماره حساب همایش:

شماره‌حساب جهت واریز هزینه های ثبت نام از طریق شماره حساب ، شماره کارت ، شماره شبا: بانک ملی، به شماره‌حساب 0337667891003 ، به نام آقای عباس ابراهیمی

بانک ملی، به شماره‌ کارت 0649 2671 9972 6037 ، به نام آقای عباس ابراهیمی

بانک ملی، به شماره‌ شبا 03 8910 7667 0033 0000 0170 74 IR، به نام آقای عباس ابراهیمی

ارتباط با دبیرخانه همایش:

آدرس: تهران ـ خیابان وزراء ـ پلاک 84 ـ طبقه سوم ، صندوق پستی: 14155-1873

تلفکس: 88708911 و 88719411

Web:www.25ccmo.org

info@25ccmo.org