بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


بلیط هواپیما

با عنایت به برگزاری همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور در تاریخ 10 الی 11 بهمن ماه سال جاری و همچنین محدودیت های پروازی از تهران و سایر نقاط کشور به بندر چابهار و برعکس ، جهت ارائه خدمات شایسته و رفاه حال مهمانان عزیز ، مسئولین برگزاری همایش بر آن شدند تا ارائه خدمات مسافرت هوایی را به یکی از آژانسهای با تجربه و سابقه دار در این حوزه واگذار نمایند . لذا پس از بررسی های فراوان آژانس خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی چابهاران پرواز در این زمینه انتخاب گردید . با هماهنگی های صورت گرفته در خصوص ارائه بلیط هواپیما ، مقرر گردید آژانس فوق الذکر نسبت به رزرو گروهی 600صندلی در مسیر پروازی تهران – چابهار – تهران طبق برنامه زمانبندی ذیل اقدام نماید. ضمنا با عنایت به محدودیت های پروازی بندر چابهار ، از کلیه شرکت کنندگان محترم تقاضا می گردد ، رزرو بلیط هواپیمای خود را به روزهای آخر موکول ننمایند. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر با جناب آقای کاوندی به عنوان نماینده و مسئول رزرو بلیط هواپیما در آژانس چابهاران پرواز (تلفن : 88554339 ، تلفن همراه 09107071300)تماس حاصل فرمائید.

300 صندلی پروازی در مسیر تهران – چابهار، در روز دوشنبه مورخ 96/11/9

1- 150 صندلی ، ساعت پرواز اول از تهران: خروج 15:00 شماره پرواز 016 بوئینگ MD ،پرواز کاسپین از ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد

2- 150 صندلی ، ساعت پرواز دوم از تهران: خروج 17:10 شماره پرواز 6980 بوئینگ 737، پرواز کاسپین از ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد

300 صندلی پروازی در مسیر چابهار – تهران ، در روز چهارشنبه مورخ 96/11/11

1- 150 صندلی ، ساعت پرواز اول از چابهار: خروج 18:05 شماره پرواز: 017 بوئینگ MD ، پرواز کاسپین

2- 150 صندلی ، ساعت پرواز دوم از چابهار: خروج 21:15 شماره پرواز 6981 ، بوئینگ 737 پرواز کاسپین

قیمت بلیط رفت و برگشت :

با توجه به ارائه خدمات فرودگاهی و انجام رزرو گروهی تمامی ظرفیت پروازی در هواپیما های فوق، قیمت پرواز رفت و برگشت در مسیر تهران – چابهار – تهران مبلغ 8،500،000 ریال از سوی ایرلاین تعیین گردیده است .