بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


فرم ثبت نام در همایش ها

مشارکت کننده گرامی ، ضمن تشکر از حسن اعتماد جنابعالی و به امید برگزاری همایشی موثر و پر بار، به اطلاع می رساند ، برای ثبت نام در بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور ، می توانید به طرق ذیل اقدام نمائید:

1- ثبت نام انفرادی و گروهی به صورت آن لاین از طریق لینک ذیل(ثبت نام همایش – ثبت نام آنلاین) http://www.25ccmo.org/Persian_Site/confrance/registerconfrance.aspx

2- ثبت نام انفرادی و گروهی ، از طریق پر نمودن فرم های ذیل و ارسال فرم ها به شماره تلفکس 88708911 ، 88719411

3- ثبت نام انفرادی و گروهی ، از طریق پر نمودن فرم های ذیل و ارسال فرم ها به ایمیل دبیرخانه به آدرس info@25ccmo.org

فرم ثبت ‌نام گروهی بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

فرم ثبت‌ نام انفرادی در بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور